Wat is agressie?

In een omgeving waarin zorg wordt verleend, kunnen allerlei emoties ontstaan. Die emoties kunnen geuit worden door een vorm van agressie. Onder agressie verstaan we het bewust of onbewust verbaal uiten van dreigementen, het gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee. Je kunt hierbij denken aan iemand manipuleren, schelden, vernederen, discrimineren, bedreigen, (seksueel) intimideren, handtastelijkheden, slaan, schoppen, overig fysiek geweld, gooien met spullen en vernielingen.

Agressie tegenover medewerkers in de zorg komt elke dag voor. Wij maken ons hard voor een werkvloer waar agressie niet voorkomt.

Agressie in de zorg

Zorgmedewerkers die met agressie tijdens het werk te maken krijgen, kunnen daar veel last van hebben. Het kan leiden tot stress, frustratie en spanningsklachten.


Wist je dat vanwege agressie:

  • 20% van de zorgmedewerkers zich onveilig voelt op het werk;
  • 40% van de zorgmedewerkers een verslechtering ervaart van de eigen psychische gezondheid;
  • 16% van de zorgmedewerkers overweegt vanwege agressie uit de zorgsector te stappen?

Daarom vragen wij, zorgorganisaties in Twente, aandacht voor agressie in de zorg. We maken ons zorgen over onze medewerkers. Medewerkers die met passie hun werk doen en heel hard nodig zijn om de zorg in de regio Twente te kunnen blijven bieden.

We delen hier hun indrukwekkende verhalen.

Wat kun jij doen?

Als je emoties te groot worden, kan dat leiden tot agressief gedrag. Dit zijn enkele tips om ervoor te zorgen dat je emotie niet overgaat in agressie. #SamenTegenAgressieInDeZorg.


Tip 1:

Probeer irritaties, emoties, frustraties niet te laten oplopen. Praat er op tijd met iemand over.


Tip 2:

Wees respectvol in het uiten van je emoties: ga in gesprek, blijf rustig, luister naar de ander.


Tip 3:

Zorg voor je eigen veiligheid, bijvoorbeeld door afstand te nemen of weg te gaan. Verzamel omstanders, maak lawaai, leg beelden vast met mobiel of onthoudt kleding, lengte, kleur haar als getuige en/of bel 112.

3 OP DE 4

ZORGMEDEWERKERS KRIJGT TE MAKEN MET AGRESSIE

#SamenTegenAgressieInDeZorg

Weten wat jij kunt doen?

3 op de 4 zorgmedewerkers krijgt weleens te maken met agressie tijdens het werk. De impact daarvan kan enorm zijn. Luister hier naar de indrukwekkende verhalen van zorgmedewerkers en ontdek wat jij kunt doen om agressie te voorkomen.

Wat is agressie?

Wij, zorgorganisaties in Twente, gaan voor een veilige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Zonder agressie.

Lees meer over agressief gedrag

Agressie in de zorg

De impact van agressie tijdens het werk kan enorm zijn voor zorgmedewerkers die daarmee te maken hebben.

Dit zijn de gevolgen

Wat kun jij doen?

Als je emoties groot worden, kan dat leiden tot agressief gedrag. Zorg ervoor dat dat niet gebeurt.

Zo voorkom je het

Emma werd geschopt en geslagen

“Deze cliënt had het in het begin altijd moeite met nieuwe gezichten. Hij toonde vooral verbale agressie: uitschelden, vertellen dat je een waardeloze vrouw bent, dat je niks kunt. Maar er was ook fysieke agressie, zoals proberen te slaan en schoppen. Voor mijn zelfvertrouwen was het wel heel lastig. Je probeert het natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Je wilt iemand helpen en als iemand dan zo boos wordt, dat is gewoon heel lastig. En het is ook lastig om daarmee om te gaan, om het van je af te zetten en het niet als persoonlijk te zien. Het is belangrijk om je grenzen aan te geven. Zodra je je grenzen duidelijk bij hem aangeeft, dan houdt hij zich ook wel in. Wat ik graag iedereen wil meegeven die in de zorg werkt: praat met je collega's en je leidinggevende en blijf er vooral niet mee zitten.”

#SamenTegenAgressieInDeZorg

Waar ligt de grens?